Masz pytanie? Zadzwoń: 537-800-880 milk.szkola@gmail.com

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest marka MILK firmy Magdaleny Kępińskiej, ul. Piotrkowska 247 lok.67, 90-456 Łódź . (zwanym dalej „MILK Magdalena Kempińska ul. Piotrkowska 247 lok.67, 90-456 Łódź, NIP 7251870274”).

Kontakt z Administratorem: milk.szkola@gmail.com lub telefonicznie: 537-800-880

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umów na wykonanie usług związanych z prywatną placówką szkoły rodzenia, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez MILK Magdalena Kempińska Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji zamówień w firmie MILK
 3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez MILK Magdalena Kempińska, w tym celu realizacji zamówień oraz zakupów zleconych przez Państwa tj. naszych Klientów.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania swoich danych osobowych
 3. otrzymania ich kopii
 4. sprostowania swoich danych
 5. usunięcia danych
 6. ograniczenia przetwarzania danych
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. przenoszenia danych
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem: milk.szkola@gmail.com lub telefonicznie: 537-800-880